Čistenie spalinovej cesty na pevné palivá

20 EUR

Čistenie spalinovej cesty na kvapalné palivá

15 EUR

Čistenie spalinovej cesty na plynové palivá

15 EUR

Spriechodnenie spalinovej cesty

15 EUR/hod

Použitie pracovnej plošiny:

25 EUR/hod

Kontrola komínu kamerou bez záznamu:

25 EUR / komín

Prečistenie dechtu ručnou frézou:

15 EUR / bm

Čistenie izbovej kachlovej pece:

50 EUR

Čistenie kuchynského sporáku:

30 EUR

Frézovanie komínov:

od 35 EUR/ bm